Träemballage

Ellege är certifierade av Jordbruksverket för produktion av träprodukter enligt standarden ISPM15. Detta innebär att vi kan leverera KD-märkta träprodukter avsedda för exportmarknader där så erfordras.

Träpallar
1200x800mm
800x600mm
Samt ett brett sortiment av specialformat och virkesdimensioner.
Pallkrage
1600x1200x200mm
1200x800x200mm
800x600x200
Standard för EUR-pallar
Lådor för export
Tillverkade av KD-märkt virke
Specialemballage
Produkt och kundanpassade emballage för skrymmande eller känsliga produkter.FÖRETAGET
PRODUKTER
Träemballage
Wellemballage
Industriemballage
Tork & Hygienartiklar
Wellpall
Flygfrakts- &
Säkerhetskontainer
Specialförpackningar
NYHETER
KONTAKT
STARTSIDA