Specialförpackningar

Flaskpost
Förpackningen är stötsäker för att skydda flaskan mot krosskador men om olyckan skulle råka vara framme så innehåller den en absorb som kan ta upp till en liter vätska. De ingående komponenterna är möjliga att återanvända som material eller energiåtervinning.
Wellcontainer i starkwell
Wellcontainer i starkwell för tunga och skrymmande produkter upp till 3400mm. Lådans konstruktion ger en mycket hög staplingsbarhet, upp till 2000kg.
XXL-Container
Wellcontainer i format XXL
1970x1165x835mm
1430x780x800mm




FÖRETAGET
PRODUKTER
Träemballage
Wellemballage
Industriemballage
Tork & Hygienartiklar
Wellpall
Flygfrakts- &
Säkerhetskontainer
Specialförpackningar
NYHETER
KONTAKT
STARTSIDA